Bảo Hiểm Bổ Sung

Lời mở đầu

Bảo hiểm bổ sung cung cấp bảo vệ tài chính bổ sung thêm cho những gì mà các chính sách bảo hiểm chính thường chi trả. Mặc dù các chính sách bảo hiểm chính có thể chi trả các nhu cầu y tế cơ bản, nhưng không phải lúc nào cũng có thể chi trả tất cả các chi phí liên quan đến các sự kiện bất ngờ như tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc phí nằm viện. Bảo hiểm bổ sung có thể giúp bạn an tâm hơn nhờ hỗ trợ tài chính cho các chi phí không lường trước mà bảo hiểm chính không chi trả.

Các Loại Bảo Hiểm Bổ Sung

 • Bảo hiểm tai nạn: Cung cấp bảo vệ tài chính trong trường hợp bị thương do tai nạn, bao gồm các chi phí như hóa đơn y tế, nằm viện và chi phí phục hồi.
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: Thanh toán một lần nếu chủ hợp đồng được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, chẳng hạn như ung thư hoặc đau tim.
 • Bảo hiểm bồi thường bệnh viện: Cung cấp bảo hiểm cho nằm viện và các chi phí liên quan, bao gồm tiền ăn ở, thủ tục phẫu thuật và các chi phí y tế khác.
 • Bảo hiểm nha khoa và nhãn khoa: Chi trả các chi phí chăm sóc nhãn khoa và nha khoa định kỳ, chẳng hạn như kiểm tra sức khỏe, làm sạch và kính đeo mắt hoặc kính áp tròng.
 • Bảo hiểm thương tật: Trợ cấp thu nhập do thương tật khiến người mua bảo hiểm không thể làm việc.
 • Bảo hiểm chăm sóc dài hạn: Chi trả các chi phí liên quan đến chăm sóc dài hạn như chăm sóc điều dưỡng tại nhà, cơ sở sinh hoạt được hỗ trợ và viện dưỡng lão.
nursing care supplemental insurance 2023 TMT Insurance
financial protection of supplemental insurance 2023 TMT Insurance

Lợi Ích Của Bảo Hiểm Bổ Sung

 • Bảo vệ tài chính trước những chi phí bất ngờ: Hỗ trợ tài chính cho những chi phí mà hợp đồng bảo hiểm chính không thể chi trả, giúp các cá nhân và gia đình quản lý chi phí liên quan đến các sự kiện bất ngờ.
 • Bảo hiểm bổ sung: Cung cấp bảo hiểm bổ sung cho các nhu cầu cụ thể, chẳng hạn như chăm sóc nha khoa hoặc nhãn khoa, có thể không được bao gồm trong các hợp đồng bảo hiểm chính.
 • An tâm hơn cho các cá nhân và gia đình: Mang lại sự an tâm hơn cho các cá nhân và gia đình, khi họ có thêm bảo vệ tài chính trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất ngờ.
 • Linh hoạt lựa chọn các phương án bảo hiểm: Mang lại sự linh hoạt hơn trong việc lựa chọn các phương án bảo hiểm, cho phép các cá nhân và gia đình tùy chỉnh phạm vi bảo hiểm để đáp ứng các nhu cầu cụ thể.

Cách Chọn Bảo Hiểm Bổ Sung

Khi lựa chọn chính sách bảo hiểm bổ sung, cần xem xét các yếu tố sau:

 1. Đánh giá nhu cầu của cá nhân và gia đình: Xem xét các loại sự kiện có thể xảy ra và các chi phí liên quan để xác định loại hợp đồng bảo hiểm bổ sung nào có lợi nhất.
 2. Đánh giá các lựa chọn phạm vi bảo hiểm: Nghiên cứu các loại chính sách bảo hiểm bổ sung khác nhau và so sánh các tùy chọn phạm vi bảo hiểm được cung cấp bởi các nhà cung cấp khác nhau.
 3. So sánh các chính sách và chi phí: So sánh các chính sách và chi phí để xác định chính sách bảo hiểm bổ sung nào mang lại giá trị cao nhất cho phạm vi bảo hiểm được cung cấp.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Bảo hiểm bổ sung có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ ai muốn có bảo hiểm bổ sung cho các chi phí y tế hoặc các chi phí khác không được bảo hiểm bởi các chương trình bảo hiểm y tế truyền thống. Bảo hiểm bổ sung đặc biệt hữu ích cho những người có khoản khấu trừ hoặc đồng thanh toán cao, cũng như những người làm tự do hoặc không có bảo hiểm y tế từ chủ lao động.

Mặc dù các chương trình bảo hiểm y tế truyền thống cung cấp bảo hiểm cho nhiều chi phí y tế, nhưng sẽ không bao gồm tất cả các chi phí. Bảo hiểm bổ sung có thể giúp lấp đầy khoảng trống và cung cấp bảo hiểm bổ sung cho các chi phí như đồng thanh toán, khoản khấu trừ và chi phí tự trả.

Khi chọn một gói bảo hiểm bổ sung, điều quan trọng là phải xem xét các nhu cầu và ngân sách cụ thể của bạn. Bạn cũng nên nghiên cứu các công ty bảo hiểm khác nhau và so sánh các chính sách để đảm bảo bạn đang nhận được bảo hiểm tốt nhất cho số tiền bỏ ra. Làm việc với một đại lý bảo hiểm được cấp phép cũng có thể rất hữu ích trong việc tìm kiếm gói bảo hiểm phù hợp với bạn.