×

Bảo Hiểm Lũ Lụt

Lời mở đầu

Lũ lụt có thể gây thiệt hại đáng kể cho nhà cửa và doanh nghiệp, dẫn đến chi phí sửa chữa cao và các tổn thất về tài chính. Nhiều hợp đồng bảo hiểm nhà và bảo hiểm doanh nghiệp tiêu chuẩn không bao gồm thiệt hại do lũ lụt. Đó là lý do bảo hiểm lũ lụt ra đời. Bảo hiểm lũ lụt là loại bảo hiểm chuyên biệt chi trả cho những thiệt hại do lũ lụt gây ra. Chính sách bảo hiểm lũ lụt có thể bảo hiểm cả thiệt hại về tài sản và mất mát đồ đạc cá nhân do lũ lụt gây ra.

Các loại bảo hiểm lũ lụt

  • Bảo hiểm tài sản tòa nhà bao gồm cấu trúc vật lý của ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của bạn, bao gồm nền móng, tường và mái nhà.
  • Bảo hiểm tài sản cá nhân bao gồm đồ đạc của bạn, chẳng hạn như đồ nội thất, quần áo và đồ điện tử.

Những ai cần bảo hiểm lũ lụt?

  • Bất cứ ai sống trong khu vực dễ bị lũ lụt nên cân nhắc mua bảo hiểm lũ lụt. Bao gồm những người sống ở khu vực ven biển, gần sông hồ hoặc ở những khu vực hay có lũ lụt. Ngay cả khi bạn không sống trong khu vực có nguy cơ lũ lụt cao, nhà hoặc doanh nghiệp của bạn vẫn có thể bị ngập lụt, vì vậy bạn nên chuẩn bị sẵn sàng.
Hurricane Ian flooded houses in Florida residential area. Natural disaster and its consequences
Surrounded by hurricane Ian rainfall flood waters homes in Florida residential area. Consequences of natural disaster

Quyền lợi của Bảo hiểm lũ lụt

  • Lợi ích chính của bảo hiểm lũ lụt là cung cấp bảo vệ tài chính trong trường hợp lũ lụt. Nó có thể trang trải chi phí sửa chữa nhà hoặc doanh nghiệp của bạn, cũng như thay thế đồ đạc cá nhân bị hư hỏng. Ngoài ra, có bảo hiểm lũ lụt có thể giúp bạn yên tâm hơn khi biết rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những điều bất ngờ.

Chi phí bảo hiểm lũ lụt

  • Chi phí bảo hiểm lũ lụt khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố như vị trí của bạn, giá trị tài sản và mức độ bảo hiểm bạn chọn. Chi phí bảo hiểm lũ lụt trung bình ở Hoa Kỳ là khoảng $700 mỗi năm.

Chia sẻ

Facebook
Twitter
LinkedIn