Bảo Hiểm Medicare

Bảo Hiểm Medicare Là Gì?

Medicare là một chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, cũng như những người không may khuyết tật và mắc các bệnh lý nhất định. Medicare giúp trang trải chi phí cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm thăm khám bác sĩ, nằm viện và thuốc theo toa. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu các phần khác nhau của Medicare, cách ghi danh và cách chọn chương trình phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các chương trình của Medicare

 • Phần A: Bảo hiểm bệnh viện bao gồm thời gian nằm viện nội trú, thời gian lưu trú tại cơ sở điều dưỡng, chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại nhà.
 • Phần B: Bảo hiểm y tế chi trả cho các lần khám bác sĩ, dịch vụ ngoại trú và một số dịch vụ phòng ngừa.
 • Phần C: Còn được gọi là Medicare Advantage, các chương trình này được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm tư nhân và kết hợp Phần A và B, thường có các quyền lợi bổ sung như răng và mắt.
 • Phần D: Bảo hiểm thuốc theo toa có thể được thêm vào Phần A và B hoặc được bao gồm trong chương trình Medicare Advantage.
Medicare
Quyen Loi Cua Medicare

Phạm vi và Quyền lợi của Medicare

Bạn cần nắm rõ những gì được và không được Medicare chi trả,  các chi phí liên quan đến bảo hiểm của mình. Một số dịch vụ yêu cầu các khoản đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm, một số dịch vụ không được bảo hiểm chi trả.

 • Phí nằm viện
 • Dịch vụ ngoại trú
 • Thuốc theo toa
 • Sức khỏe tâm thần
 • Chăm sóc tại nhà
 • Khám bác sỹ
 • Dịch vụ phòng ngừa
 • Trang thiết bị y tế
 • Chăm sóc cuối đời
 • Điều dưỡng giỏi

Cách chọn chương trình Medicare phù hợp

 1. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn: Xem xét các loại dịch vụ và phương pháp điều trị mà bạn có thể cần, cũng như các loại thuốc theo toa mà bạn dùng.

 2. Ngân sách của bạn: Xem xét chi phí liên quan đến từng gói, bao gồm phí bảo hiểm, khoản khấu trừ, đồng thanh toán và đồng bảo hiểm.

 3. So sánh báo giá từ các công ty bảo hiểm: Bạn cần nghiên cứu các công ty bảo hiểm và so sánh báo giá từ nhiều nhà cung cấp để tìm ra mức bảo hiểm và mức giá tốt nhất. Nên chọn các công ty bảo hiểm có uy tín và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.

 4. Kiểm tra chi tiết hợp đồng: Trước khi mua bảo hiểm, hãy xem xét các chi tiết hợp đồng một cách cẩn thận. Đảm bảo rằng bạn nắm rõ giới hạn bảo hiểm, khoản khấu trừ và loại trừ. Bạn cũng nên cân nhắc làm việc với một đại lý bảo hiểm để giúp mình hiểu chi tiết các chính sách.

 5. Xem xét gói chính sách: Nhiều công ty bảo hiểm cung cấp giảm giá cho gói nhiều chính sách, ví dụ như kết hợp bảo hiểm trách nhiệm chung và tài sản. Hãy xem xét các gói chính sách để tiết kiệm tiền và đơn giản hóa phạm vi bảo hiểm của bạn.

Các câu hỏi thường gặp

Hầu hết mọi người đủ điều kiện nhận Medicare khi bước sang tuổi 65. Tuy nhiên, những người không may bị khuyết tật hoặc có bệnh nền cũng có thể đủ điều kiện. Bạn có thể ghi danh Medicare trong khoảng thời gian bảy tháng bắt đầu từ ba tháng trước tháng khi bạn bước sang tuổi 65 và kết thúc ba tháng sau tháng bạn bước sang tuổi 65. Nếu bạn bỏ lỡ thời gian ghi danh ban đầu này, bạn có thể bị phạt vì ghi danh muộn.

Bạn có thể ghi danh Medicare bằng cách liên hệ với Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) hoặc đăng ký trực tuyến qua trang web của SSA. Nếu bạn đã nhận trợ cấp An sinh xã hội, bạn sẽ tự động được ghi danh vào Medicare Phần A và B khi bạn đủ điều kiện.

Có, bạn vẫn có thể làm việc và nhận trợ cấp Medicare. Tuy nhiên, nếu bạn đủ điều kiện tham gia Medicare và cũng có bảo hiểm y tế do chủ lao động tài trợ, bảo hiểm do chủ lao động tài trợ nói chung sẽ là bảo hiểm chính của bạn và Medicare sẽ là bảo hiểm phụ.