Bảo hiểm Obamacare

Bảo hiểm Obamacare là gì?

Obamacare, còn được gọi là Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (Affordable Care Act), là một luật cải cách chăm sóc sức khỏe toàn diện được ban hành tại Hoa Kỳ vào năm 2010. Được Tổng thống Barack Obama ký thành luật, nhằm mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận, giá cả và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Hoa Kỳ.

Các Lợi ích của Obamacare

 • Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm Obamacare mở rộng khả năng tiếp cận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bằng cách thiết lập Thị trường bảo hiểm y tế, nơi các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ có thể so sánh và mua các gói bảo hiểm.
 • Phúc lợi y tế thiết yếu: Theo Obamacare 2023-2024, tất cả các chương trình bảo hiểm y tế đều phải bao gồm các phúc lợi y tế thiết yếu như dịch vụ phòng ngừa, chăm sóc thai sản, thuốc theo toa, điều trị sức khỏe tâm thần và dịch vụ nhi khoa.
 • Bảo hiểm cho người trẻ: Bảo hiểm Obamacare cho phép thanh niên được tham gia chương trình bảo hiểm y tế của cha mẹ họ cho đến năm 26 tuổi.
 • Cải thiện chất lượng và giá trị của chăm sóc y tế: Bảo hiểm Obamacare thúc đẩy chất lượng và giá trị dịch vụ chăm sóc, khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tập trung vào chất lượng hơn là số lượng dịch vụ được cung cấp.
Obamacare 2023 - Improved Quality and Value of Care
Obamacare 2023 - Cost Assistance

Các Lợi ích của Obamacare

 • Chương trình chăm sóc sức khỏe và chăm sóc phòng ngừa: Bảo hiểm Obamacare 2023-2024 tập trung vào việc chăm sóc phòng ngừa bằng cách yêu cầu các chương trình bảo hiểm chi trả cho một số dịch vụ phòng ngừa nhất định như tiêm chủng, khám sàng lọc và thăm khám sức khỏe mà không áp dụng các chi phí tự trả (out-of-pocket).
 • Hỗ trợ chi phí: Bảo hiểm Obamacare hỗ trợ tài chính cho các cá nhân và gia đình đủ điều kiện dựa trên thu nhập của họ. Điều này có thể giúp giảm phí bảo hiểm, khoản khấu trừ và chi phí tự trả, giúp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có giá hợp lý và dễ tiếp cận hơn.
 • Bảo vệ người tiêu dùng: Bảo hiểm Obamacare thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm việc cấm giới hạn bảo hiểm hàng năm và trọn đời, không được từ chối các trường hợp có bệnh nền và yêu cầu các công ty bảo hiểm chi một tỷ lệ nhất định của tiền đóng bảo hiểm cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thay vì chi phí quản lý hoặc lợi nhuận.

Cách Chọn chương trình bảo hiểm Obamacare​

Để chọn một chương trình bảo hiểm Obamacare phù hợp, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn và gia đình.
 2. Xác định ngân sách của bạn cho tiền đóng bảo hiểm hàng tháng và các chi phí tự trả (out-of-pocket).
 3. Tìm hiểu các chương trình có sẵn trên Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe hoặc của tiểu bang.
 4. Cân nhắc các khoản trợ cấp và hỗ trợ tài chính nếu đủ điều kiện.
 5. Kiểm tra chi tiết chương trình bảo hiểm, bao gồm các lợi ích và hạn chế.
 6. Kiểm tra mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế để đảm bảo có bác sĩ bạn cần.
 7. Tìm sự hỗ trợ từ những chuyên gia có chứng chỉ nếu cần.
 8. So sánh các chương trình bảo hiểm dựa trên phạm vi bảo hiểm, chi phí và mạng lưới dịch vụ.
 9. Chọn một chương trình phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và ngân sách của bạn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Để ghi danh bảo hiểm Obamacare 2023-2024, bạn có thể truy cập trang web Thị Trường Bảo hiểm Y Tế (healthcare.gov) trong thời gian ghi danh mở. Bạn cũng có thể đủ điều kiện ghi danh trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (Special Enrollment Period), nếu bạn trải qua các sự kiện như kết hôn, sinh con, mất bảo hiểm y tế, v.v.

Có, nhiều người dân Texas đủ điều kiện nhận trợ cấp (tín dụng thuế cao cấp) dựa trên thu nhập và quy mô gia đình của họ. Những khoản trợ cấp này giúp giảm chi phí bảo hiểm y tế, làm cho chi phí bảo hiểm phải chăng hơn.

Có, Obamacare cấm các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm hoặc tính phí bảo hiểm cao hơn dựa trên các bệnh nền có từ trước. Nghĩa là những cá nhân có bệnh nền từ trước không bị từ chối bảo hiểm hoặc tính phí cao hơn.