Bảo Hiểm Sức Khỏe

Bảo Hiểm Sức Khỏe Là Gì?

Bảo hiểm sức khỏe cung cấp bảo vệ tài chính cho các chi phí y tế mà chủ hợp đồng phải chịu. Có bảo hiểm y tế là rất cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi các chi phí y tế và đảm bảo tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng.

Các loại bảo hiểm sức khỏe

Health insurance 2023
healthy-young-asian-runner-woman-health-insurance

Lợi Ích Của Bảo Hiểm Sức Khỏe

Cách Chọn Bảo Hiểm Sức Khỏe

Để chọn bảo hiểm sức khỏe, quan trọng nhất là xác định được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn, so sánh các chương trình, xem xét ngân sách của bạn, mạng lưới nhà cung cấp, xem xét bảo hiểm thuốc theo toa và các lợi ích bổ sung. Bạn cần đánh giá cẩn thận nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mình và nghiên cứu các kế hoạch khác nhau trước khi đưa ra quyết định.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Khoản khấu trừ là số tiền bạn phải tự trả trước khi chính sách bảo hiểm sức khỏe của bạn có hiệu lực. Ví dụ: nếu bạn có khoản khấu trừ $1.000, bạn sẽ phải trả $1.000 trước khi bảo hiểm thanh toán chi phí y tế của bạn.

Khoản đồng thanh toán là số tiền cố định mà bạn cần thanh toán cho một dịch vụ y tế hoặc thuốc theo toa cụ thể. Ví dụ: nếu bạn có khoản đồng thanh toán $20 cho lần khám bác sĩ, bạn sẽ phải trả $20 mỗi lần bạn gặp bác sĩ.

Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe đều có mạng lưới bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà bạn có thể lựa chọn. Bạn cần kiểm tra xem bác sĩ của bạn có nằm trong mạng lưới hay không để tránh phát sinh thêm chi phí.