×

Bảo Hiểm Sức Khỏe

Bảo Hiểm Sức Khỏe Là Gì?

Bảo hiểm sức khỏe cung cấp bảo vệ tài chính cho các chi phí y tế mà chủ hợp đồng phải chịu. Có bảo hiểm y tế là rất cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi các chi phí y tế và đảm bảo tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng.

Các loại bảo hiểm sức khỏe

  • Bảo hiểm sức khỏe cá nhân: cung cấp bảo hiểm cho cá nhân hoặc gia đình và được mua trực tiếp từ doanh nghiệp bảo hiểm.
  • Bảo hiểm sức khỏe nhóm: cung cấp bảo hiểm cho một nhóm người, chẳng hạn như nhân viên của một doanh nghiệp, và thường được người sử dụng lao động chi trả một phần hoặc toàn bộ.
  • Medicare: cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho những người trên 65 tuổi hoặc những người không may bị khuyết tật.
  • Medicaid: cung cấp bảo hiểm y tế cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp.
close up doctor with stethoscope
healthy young asian runner woman health insurance

Lợi Ích Của Bảo Hiểm Sức Khỏe

  • Tiếp cận chăm sóc sức khỏe: cung cấp bảo hiểm cho các lần khám bác sĩ, nhập viện, thuốc theo toa và các dịch vụ y tế khác.
  • Bảo vệ tài chính: bảo hiểm y tế có thể giúp trang trải các chi phí chăm sóc y tế, giúp các cá nhân không phải gánh các hóa đơn y tế có chi phí cao.
  • Chăm sóc phòng ngừa: bảo hiểm y tế thường chi trả cho các dịch vụ phòng ngừa như tiêm chủng, khám sàng lọc ung thư và thăm khám sức khỏe.
  • Bảo hiểm sức khỏe tâm thần: cung cấp bảo hiểm cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần như tư vấn và trị liệu.

Cách Chọn Bảo Hiểm Sức Khỏe

Để chọn bảo hiểm sức khỏe, quan trọng nhất là xác định được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn, so sánh các chương trình, xem xét ngân sách của bạn, mạng lưới nhà cung cấp, xem xét bảo hiểm thuốc theo toa và các lợi ích bổ sung. Bạn cần đánh giá cẩn thận nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mình và nghiên cứu các kế hoạch khác nhau trước khi đưa ra quyết định.

Chia sẻ

Facebook
Twitter
LinkedIn