Chi phí tự trả là gì?

Chi phí tự trả (out-of-pocket) là các nghĩa vụ tài chính của một cá nhân, có thể được hoàn trả hoặc không được hoàn trả. Những chi phí này thường liên quan đến các chi phí công việc được người chủ lao động hoàn trả và các chi phí chăm sóc sức khỏe không được hoàn trả.

khái niệm về chi phí tự trả

  • Chi phí liên quan đến công việc: Chi phí tự trả thường là các các khoản chi của nhân viên cho các hoạt động liên quan đến công việc, sau đó sẽ được người chủ lao động hoàn trả.
  • Chi phí bảo hiểm sức khỏe: Trong bảo hiểm y tế, chi phí tự trả bao gồm các khoản khấu trừ, đồng thanh toán và đồng bảo hiểm.
  • Các giới hạn pháp lý: Các chương trình bảo hiểm y tế đã quy định về mặt pháp lý mức phí tự trả tối đa, hạn chế tổng số tiền phải trả mỗi năm.
  • Các khoản khấu trừ thuế: Một số chi phí tự trả có thể được khấu trừ khỏi thuế thu nhập, tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể.

Các ví dụ về chi phí tự trả

  • Liên quan đến công việc: Một nhân viên tham dự cuộc họp khách hàng phải trả $500 chi phí, bao gồm vé máy bay, phương tiện đi lại, khách sạn và bữa ăn. Người chủ lao động hoàn trả toàn bộ số tiền sau khi có báo cáo chi phí.
  • Liên quan đến bảo hiểm sức khỏe: Khoản khấu trừ kết hợp của Lisa là $2.500, trả $150 cho thuốc theo toa, đạt mức khoản khấu trừ của cô ấy trong năm. Các đơn thuốc tiếp theo vẫn có thể yêu cầu một khoản đồng thanh toán.

Phí tự trả trong bảo hiểm Obamacare

Out-Of-Pocket Expenses In Obamacare Insurance 1 Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng – Affordable Care Act (ACA), thường được gọi là Obamacare, đã tác động đáng kể đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của Obamacare là quy định về chi phí tự trả (out-of-pocket), là những chi phí mà bệnh nhân phải tự trả từ tiền túi.

1. Định nghĩa và cấu trúc của chi phí tự trả

Phí tự trả trong Obamacare bao gồm các khoản khấu trừ, đồng thanh toán và đồng bảo hiểm. Đây là những chi phí mà chủ hợp đồng phải trả trước khi bảo hiểm có hiệu lực hoặc là sẽ được chia sẻ với nhà cung cấp bảo hiểm. a. Các khoản khấu trừ (Deductibles): Số tiền mà chủ hợp đồng phải trả cho các dịch vụ được bảo hiểm trước khi chương trình bảo hiểm bắt đầu thanh toán. b. Các khoản đồng thanh toán (Copayments): Số tiền cố định trả cho một dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được bảo hiểm, chẳng hạn như thăm khám bác sĩ. c. Đồng bảo hiểm (Coinsurance): Phần trăm chi phí cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bảo hiểm do chủ hợp đồng thanh toán sau khi khoản khấu trừ đã đạt mức.

2. Mức chi phí tự trả tối đa trong Obamacare

Một trong những tính năng quan trọng của Obamacare là giới hạn mức tối đa cho chi phí tự trả. Đây là các giới hạn bắt buộc của liên bang đối với tổng số tiền mà chủ hợp đồng phải trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được bảo hiểm trong một năm. Mức giới hạn của phí tự trả cho năm 2023 là:
  • $9,100 cho bảo hiểm cá nhân
  • $18,200 cho bảo hiểm gia đình
Các mức giới hạn này được sẽ giúp bảo vệ người tiêu dùng khỏi chi phí chăm sóc sức khỏe quá cao và cung cấp một mạng lưới an toàn cho những người có tình trạng sức khỏe không tốt hoặc bị bệnh mãn tính.

3. Tác động lên các đơn thuốc theo toa

Obamacare có các điều khoản cụ thể đối với thuốc theo toa, bao gồm cả các chi phí tự trả. Tùy thuộc vào chương trình bảo hiểm và trách nhiệm khấu trừ cụ thể, các chủ hợp đồng có thể phải trả tiền cho các đơn thuốc cho đến khi đạt mức khoản khấu trừ. Một số chương trình có thể được giảm giá cho các loại thuốc gốc (generic drug).

4. Cân nhắc khi lựa chọn chương trình bảo hiểm

Khi lựa chọn một chương trình bảo hiểm Obamacare, các cá nhân nên cân đối giữa phí bảo hiểm và phí tự trả. Thông thường, các gói có phí bảo hiểm thấp sẽ có khoản khấu trừ cao hơn và ngược lại. Hiểu rõ nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tình hình tài chính là rất quan trọng trong để lựa chọn được một chương trình phù hợp.

5. Vai trò của chi phí tự trả trong Obamacare

Chi phí tự trả đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc và chức năng của bảo hiểm Obamacare. Bằng cách điều chỉnh các chi phí này và đặt ra các hạn mức tối đa, ACA hướng tới mục đích giúp cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận hơn và giá cả phải chăng hơn cho tất cả người Mỹ. Cho dù bạn mua bảo hiểm cá nhân hay gia đình, hiểu rõ về phí tự trả là rất cần thiết để đưa ra quyết định phù hợp về bảo hiểm sức khỏe Obamacare.

Hỏi Chuyên Gia

Bạn có thắc mắc về bảo hiểm? Hãy trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên về bảo hiểm của chúng tôi. Nhấn vào đây để nói chuyện với các chuyên gia của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm: Bảo hiểm 101

Bạn mới làm quen với lĩnh vực bảo hiểm hay chỉ đơn giản là muốn cập nhật kiến thức của mình? Bấm vào đây để truy cập hướng dẫn Bảo hiểm 101 miễn phí của chúng tôi.
TOP 3

Công Ty Bảo Hiểm
ở Texas

90%

Mức Độ Hài Lòng của
Khách Hàng

13,000+

Khách Hàng Sử Dụng
Dịch Vụ Bảo Hiểm và Thuế

Các Đối Tác

Các gói bảo hiểm tùy chỉnh với mức phí cạnh tranh nhờ các đối tác của chúng tôi

Yêu Cầu Báo Giá

Bảo vệ tương lai của bạn với những kế hoạch bảo hiểm tùy chỉnh. Yêu cầu báo giá miễn phí ngay để có thể nhận được phạm vi bảo hiểm cạnh tranh phù hợp với nhu cầu của bạn.