Hàng triệu người Mỹ tranh nhau khai thuế trước hạn mỗi năm để tránh bị nộp phạt hoặc các khoản phí. Khai thuế có thể khá phức tạp với nhiều người, nhưng với những kiến thức và chuẩn bị phù hợp, bạn có thể đơn giản hóa việc khai thuế và khiến cuộc sống của mình bớt căng thẳng hơn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ cần biết về thời hạn và ngày khai thuế, từ những mốc thời gian quan trọng đến các mẹo, thủ thuật giúp tối đa hóa số tiền hoàn thuế của bạn.

Các Thời Hạn Nộp Thuế Quan Trọng

Việc nắm rõ các thời hạn nộp thuế chính là rất quan trọng để đảm bảo bạn sẽ nộp thuế chính xác và đúng hạn. Dưới đây là một số ngày quan trọng nhất cần nhớ:

Dành cho các cá nhân khai thuế – Nhân viên, người về hưu, các cá nhân kinh doanh tự do, các nhà thầu độc lập

 • Ngày 16/1/2023: Hạn Nộp Thuế Quý 4 Năm 2022. Các cá nhân kinh doanh tự do và những người có thu nhập khác không bị khấu trừ thuế cần thanh toán quý 4 năm 2022 trước ngày này.
 • Ngày 23/1/2023: Bắt Đầu Mùa Thuế Năm 2023. Sở Thuế Vụ (IRS) sẽ bắt đầu tiếp nhận và xử lý tờ khai thuế liên bang năm 2022.

Tax time 2023

 • Ngày 31/1/2023: Hạn Chót Để Các Chủ Doanh Nghiệp Gửi Mẫu W-2. Các chủ doanh nghiệp cần gửi cho nhân viên mẫu W-2 trước ngày 31/1 sau khi năm tính thuế kết thúc.
 • Ngày 31/1/2023: Gửi Một Số Biểu Mẫu 1099. Cần gửi các mẫu 1099-NEC, 1099-MISC và 1099-K để báo cáo các khoản thu nhập từ các nguồn khác như công việc của nhà thầu độc lập, việc làm tự do, kinh doanh tự do và thu nhập từ đầu tư.
 • Ngày 15/2/2023: Yêu Cầu Lại Miễn Thuế Khấu Lưu. Nếu bạn đã yêu cầu miễn thuế khấu lưu của chủ doanh nghiệp trong năm ngoái, bạn sẽ cần phải nộp lại biểu mẫu trước ngày này.
 • Ngày 18/4/2023: Ngày Khai Thuế. Thời hạn nộp thuế thường rơi vào ngày 15/4 hàng năm, nhưng có thể bị trì hoãn bởi các ngày nghỉ hoặc ngày lễ. Đừng bỏ lỡ mốc thời gian này để tránh bị phạt và tính lãi suất.

Tax preparation can be stressful with many tax forms and deadlines

Khai thuế là công việc dễ gây stress với nhiều loại biểu mẫu và thời hạn.

 • Ngày 18/4/2023: Hạn Chót Để Nộp Biểu Mẫu 4868 và Yêu cầu Gia hạn. Những cá nhân chưa kịp nộp thuế trước thời hạn của Ngày Khai Thuế có thể yêu cầu gia hạn bằng cách nộp Biểu mẫu 4868. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi được gia hạn, bạn vẫn phải trả các khoản thuế còn nợ trước hạn.
 • Ngày 18/4/2023: Hạn Nộp Thuế Quý 1 Năm 2023. Ước tính thu nhập trong năm và xác định nghĩa vụ thuế của bạn là rất quan trọng để thanh toán các khoản thuế ước tính.
 • Ngày 15/6/2023: Hạn Nộp Thuế Quý 2 Năm 2023. Ngày này đánh dấu hạn thanh toán thuế ước tính hàng quý thứ hai trong năm.
 • Ngày 15/9/2023: Hạn Nộp Thuế Quý 3 Năm 2023. Hạn thanh toán thuế ước tính hàng quý thứ ba sẽ đến hạn vào ngày này.
 • Ngày 16/10/2023: Hạn Chót Nộp Tờ Khai Thuế Kéo Dài Năm 2022. Các cá nhân đã yêu cầu gia hạn nộp tờ khai thuế của họ cần nộp trước ngày này.

Các doanh nghiệp – Công ty hợp danh (bao gồm Công Ty TNHH), C Corps (Mẫu 1120), và S Corps (Mẫu 1120S)

 • Ngày 16/1/2023: Hạn Chót Nộp Thuế Quý 4 Năm 2022
 • Ngày 23/1/2023: Bắt Đầu Mùa Thuế Năm 2023
 • Ngày 31/1/2023: Hạn Chót Để Chủ Doanh Nghiệp Gửi Mẫu W-2 Cho Các Nhân Viên
 • Ngày 31/1/2023: Hạn Gửi Các Mẫu 1099

Tax dealines

 • Ngày 15/3/2023: Hạn Chót Nộp Thuế Cho Các Công Ty Hợp Danh, Công Ty TNHH Nhiều Thành Viên, Và S-Corporations. Các công ty cần nộp Biểu mẫu 1065 hoặc 1120S trước ngày 15/3/2023 nếu hoạt động theo năm dương lịch. Nếu doanh nghiệp của bạn theo năm tài chính, hạn chót là ngày thứ 15 của tháng thứ ba sau khi kết thúc năm tính thuế. Ví dụ: nếu doanh nghiệp của bạn có năm tính thuế từ ngày 1/4 đến ngày 31/3, thì hạn nộp tờ khai thuế là ngày 15/6/2023, thay vì ngày 15/3/2023.
 • Ngày 18/4/2023: Hạn Chót Nộp Thuế Của C-Corporations. C-Corporations phải nộp biểu mẫu 1120 trước ngày 18/4/2023, nếu hoạt động theo năm dương lịch. Đối với các công ty hợp danh và S-Corporation, nếu hoạt động theo năm tài chính, thì ngày đến hạn khai thuế là ngày thứ 15 của tháng thứ ba sau khi kết thúc năm tính thuế.
 • Ngày 15/9/2023: Gia Hạn Nộp Tờ Khai Thuế Cho Các Công Ty Hợp Danh Và S-Corporations
 • Ngày 16/10/2023: Gia Hạn Nộp Tờ Khai Thuế Cho C-Corporations

 

Lên Kế Hoạch Thuế Và Danh Sách Kiểm Tra

Lập kế hoạch và chuẩn bị phù hợp sẽ giúp bạn tận dụng tối đa tờ khai thuế của mình và tránh các sai sót hoặc nhầm lẫn. Dưới đây là một số mẹo và thủ thuật để lập kế hoạch thuế:

 • Lưu giữ chi tiết về thu nhập và chi phí của bạn trong năm.
 • Kiểm tra lại tờ khai thuế của bạn từ năm trước để đảm bảo bạn có tất cả các thông tin cần thiết.
 • Cân nhắc việc thuê một chuyên gia thuế khi bạn gặp các trường hợp phức tạp về tài chính hoặc bạn cần trợ giúp về mã số thuế.
 • Dùng danh sách kiểm tra để đảm bảo bạn có tất cả thông tin và tài liệu cần thiết trước khi nộp thuế.

Checklist

Tối Đa Hóa Tiền Hoàn Thuế Của Bạn

Tối đa hóa tiền hoàn thuế là mục tiêu chung của nhiều người nộp thuế. Dưới đây là một số mẹo:

 • Đảm bảo rằng bạn đã yêu cầu tất cả các khoản khấu trừ và tín dụng mà bạn đủ điều kiện nhận.
 • Cân nhắc đóng góp vào tài khoản hưu trí hoãn thuế, ví dụ như IRA hoặc 401(k).
 • Dùng phần mềm khai thuế hoặc trợ giúp của chuyên gia thuế để chắc chắn bạn đã tận dụng tất cả các khoản khấu trừ và tín dụng phù hợp.

Kết Luận

Khai thuế là một công việc phức tạp và khó khăn, nhưng với những kiến thức và sự chuẩn bị phù hợp, bạn có thể đơn giản hóa nó và làm cho cuộc sống của bạn bớt căng thẳng. Với các mẹo và thủ thuật này, đồng thời cập nhật các thời hạn nộp thuế quan trọng, bạn sẽ có thể chắc chắn mình sẽ nộp thuế chính xác và đúng hạn, đồng thời tối đa hóa số tiền hoàn thuế của mình.

TOP 3

Công Ty Bảo Hiểm
ở Texas

90%

Mức Độ Hài Lòng của
Khách Hàng

13,000+

Khách Hàng Sử Dụng
Dịch Vụ Bảo Hiểm và Thuế

Các Đối Tác

Các gói bảo hiểm tùy chỉnh với mức phí cạnh tranh nhờ các đối tác của chúng tôi

Yêu Cầu Báo Giá

Bảo vệ tương lai của bạn với những kế hoạch bảo hiểm tùy chỉnh. Yêu cầu báo giá miễn phí ngay để có thể nhận được phạm vi bảo hiểm cạnh tranh phù hợp với nhu cầu của bạn.