hiệu lực từ ngày 13 tháng 3 năm 2023, tất cả các chủ sở hữu xe Hyundai và Kia hãy lưu ý! Chúng tôi xin thông báo đến quý khách hàng, do số lượng trộm cắp gia tăng gần đây và thiếu tính năng chống trộm, nên bảo hiểm tạm thời không khả dụng đối với các mẫu xe Huyndai và Kia được sản xuất từ năm 2011 đến năm 2021.

🔒 Đơn ghi danh bảo hiểm của bạn: Xin lưu ý rằng nếu bạn đã gửi đơn ghi danh bảo hiểm cho một trong những phương tiện bị ảnh hưởng này, đơn ghi danh đó sẽ bị hủy.

🚗 Chính sách hiện hành: Ngoài ra, nếu bạn xác nhận bất kỳ mẫu xe nào trong số các mẫu xe Hyundai hoặc Kia này theo chính sách hiện có, thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện hạn chế bảo hiểm.

📚 Để biết thêm thông tin: Để tìm hiểu thêm về hạn chế bảo hiểm tạm thời này và nó có thể ảnh hưởng đến bạn như thế nào, hãy truy cập ABIe, Chuyên gia ABI.

An toàn và bảo mật của bạn vẫn là ưu tiên hàng đầu của TMT Insurance. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và luôn trân trọng sự thông cảm và thấu hiểu của quý khách hàng. 

TOP 3

Công Ty Bảo Hiểm
ở Texas

90%

Mức Độ Hài Lòng của
Khách Hàng

13,000+

Khách Hàng Sử Dụng
Dịch Vụ Bảo Hiểm và Thuế

Các Đối Tác

Các gói bảo hiểm tùy chỉnh với mức phí cạnh tranh nhờ các đối tác của chúng tôi

Yêu Cầu Báo Giá

Bảo vệ tương lai của bạn với những kế hoạch bảo hiểm tùy chỉnh. Yêu cầu báo giá miễn phí ngay để có thể nhận được phạm vi bảo hiểm cạnh tranh phù hợp với nhu cầu của bạn.