Tìm hiểu về trợ cấp bảo hiểm Obamacare

Home / Single Post

Cùng giải quyết sự phức tạp của Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare với hướng dẫn toàn diện của chúng tôi. Tìm hiểu về Các loại hỗ trợ tài chính hiện có và Tiêu chí đủ điều kiện tham gia Obamacare. Hiểu về Các loại chương trình và lựa chọn khác nhau trên Thị trường bảo hiểm sức khỏe cũng như Cách tính tín dụng thuế cho phí bảo hiểm. Cùng khám phá các bước để nhận tín dụng thuế cho phí bảo hiểm và lưu ý Những ngoại lệ đặc biệt có thể áp dụng cho bạn. Cuối cùng, là Các câu hỏi thường gặp về Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare.

1. Thị trường bảo hiểm sức khỏe và ACA

Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA), hay còn gọi là Bảo hiểm Obamacare, đã cách mạng hóa việc chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ bằng cách giúp nhiều người Mỹ được tiếp cận bảo hiểm sức khỏe giá cả phải chăng. Một trong những thành phần quan trọng của ACA là sự ra đời của Thị trường Bảo hiểm sức khỏe, còn gọi là sàn giao dịch. Các thị trường này là nền tảng trực tuyến nơi người tiêu dùng có thể so sánh và mua các chương trình bảo hiểm sức khỏe. Hiểu được vai trò của các thị trường này là rất quan trọng, đặc biệt là khi nói đến Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare, giúp giảm đáng kể chi phí bảo hiểm cho các cá nhân đủ điều kiện.

Vai trò của thị trường trong ACA

Vai trò chính của Thị trường Bảo hiểm sức khỏe là cung cấp một địa điểm tập trung để người tiêu dùng mua bảo hiểm sức khỏe. Các nền tảng này cung cấp thông tin chi tiết về các chương trình khác nhau, giúp các cá nhân dễ dàng so sánh phí bảo hiểm, khoản khấu trừ và mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Điều quan trọng là thông qua các thị trường này, người tiêu dùng có thể tiếp cận Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare, dưới hình thức Tín dụng thuế cho phí bảo hiểmCác khoản giảm phí chia sẻ.

Khả năng tiếp cận và trải nghiệm người dùng

Thị trường bảo hiểm được thiết kế thân thiện, mang lại trải nghiệm tốt cho người tiêu dùng. Chúng có thể được truy cập trực tuyến và nhiều tiểu bang có Thị trường bảo hiểm do nhà nước vận hành. Đối với các bang không tự vận hành, chính phủ liên bang sẽ cung cấp một nền tảng. Mục đích là làm cho việc tìm kiếm và mua bảo hiểm sức khỏe trở nên đơn giản nhất có thể, từ đó khuyến khích nhiều người tham gia bảo hiểm hơn.

Tầm quan trọng của Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare 

Một trong những tính năng quan trọng nhất của Thị trường bảo hiểm là tính sẵn có của Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare. Những khoản trợ cấp này là những hỗ trợ tài chính do chính phủ cung cấp nhằm giảm chi phí bảo hiểm sức khỏe cho các cá nhân và gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình. Các khoản trợ cấp rất quan trọng giúp cho bảo hiểm sức khỏe có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận, do đó mục tiêu chính của ACA là mở rộng phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Các loại chương trình bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm cung cấp nhiều chương trình khác nhau được phân loại thành bốn cấp độ “kim loại”: Đồng, Bạc, Vàng và Bạch kim. Mỗi cấp độ có một bộ phí bảo hiểm và chi phí tự trả khác nhau, cung cấp các lựa chọn cho người tiêu dùng dựa trên nhu cầu chăm sóc sức khỏe và khả năng tài chính của họ. Điều đáng chú ý là Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare có thể được áp dụng cho bất kỳ chương trình kim loại nào trong số này, nhằm nâng cao hơn nữa khả năng chi trả của chúng.

2. Các loại hỗ trợ về tài chính

Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) không chỉ cung cấp một nền tảng để so sánh và mua các chương trình bảo hiểm sức khỏe. Một trong những tính năng quan trọng nhất của nó là hỗ trợ tài chính giúp việc chăm sóc sức khỏe trở có giá tốt hơn cho người Mỹ. Hỗ trợ tài chính có hai hình thức là: Tín dụng thuế cho phí bảo hiểmKhoản giảm phí chia sẻ (CSR). Cả hai loại hỗ trợ đều có thể tiếp cận thông qua Thị trường bảo hiểm sức khỏe và thường được gọi là Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare.

Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm

Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm được thiết kế để giảm chi phí bảo hiểm sức khỏe hàng tháng cho các cá nhân và gia đình đủ điều kiện. Số tiền tín dụng được xác định theo thang trượt dựa trên thu nhập hộ gia đình và Mức nghèo Liên bang (FPL). Thu nhập của bạn càng thấp thì khoản tín dụng thuế bạn nhận được càng cao. Hình thức hỗ trợ tài chính này đặc biệt có lợi cho những người trước đây không đủ khả năng mua bảo hiểm sức khỏe.

Tín dụng thuế hoạt động như thế nào

Để nhận được Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm, bạn phải ghi danh qua Thị trường bảo hiểm sức khỏe và đáp ứng các tiêu chí nhất định. Sau khi được phê duyệt, tín dụng thuế có thể được áp dụng cho các gói “kim loại” (Đồng, Bạc, Vàng, Bạch kim) ở Thị trường bảo hiểm. Bạn có thể dùng tín dụng trước để giảm phí bảo hiểm hàng tháng hoặc nhận lại sau khi nộp thuế. Tính linh hoạt này cho phép người tiêu dùng lựa chọn phương pháp tốt nhất dựa trên tình hình tài chính của họ.

Khoản giảm phí chia sẻ – Cost Sharing Reductions (CSRs)

Các khoản giảm phí chia sẻ (CSRs) là một hình thức Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare giúp cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe có giá cả phải chăng hơn. Không giống như Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm giúp giảm chi phí bảo hiểm hàng tháng của bạn, CSR giảm các chi phí tự trả của bạn như các khoản khấu trừ, đồng thanh toán và đồng bảo hiểm. Những mức cắt giảm này giúp cho việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế trở nên dễ dàng hơn về mặt tài chính, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể.

Khả năng đủ điều kiện và ghi danh CSR

Để đủ điều kiện tham gia CSR, bạn phải ghi danh chương trình Bạc thông qua Thị trường bảo hiểm sức khỏe và đáp ứng các yêu cầu cụ thể về thu nhập. Thị trường sẽ tự động xác định khả năng đủ điều kiện của bạn đối với cả Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm và CSR khi bạn ghi danh bảo hiểm. Cần lưu ý là bạn có thể hưởng lợi đồng thời từ cả hai loại Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare nếu bạn đáp ứng các tiêu chí cho từng loại.

3. Tiêu chí đủ điều kiện nhận trợ cấp Bảo hiểm Obamacare

Nắm rõ về các tiêu chí đủ điều kiện nhận Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare có thể giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính về chi phí chăm sóc sức khỏe. Những khoản trợ cấp này, được cung cấp thông qua Thị trường bảo hiểm sức khỏe, được thiết kế để giúp việc chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận và có giá cả phải chăng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính này. Phần này sẽ làm rõ các tiêu chí đủ điều kiện chính cho cả Tín dụng thuế cho phí bảo hiểmKhoản giảm phí chia sẻ (CSR).

Thu nhập hộ gia đình và mức nghèo liên bang (Federal Poverty Level – FPL)

Một trong những yếu tố chính quyết định khả năng đủ điều kiện nhận Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare là thu nhập hộ gia đình dựa trên Mức nghèo Liên bang (FPL). Đối với Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm, thu nhập hộ gia đình của bạn ít nhất phải bằng FPL. Số tiền tín dụng sau đó được tính theo thang trượt dựa trên thu nhập của bạn. Đối với CSR, cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể về thu nhập, thường nằm trong khoảng từ 100% đến 250% FPL.

Understanding Obamacare Subsidies - Household Income and Federal Poverty Level (FPL)

Nguồn: KFF analysis of ASPE’s Poverty Guidelines for 2023

Tình trạng việc làm và bảo hiểm của nhà tuyển dụng

Một yếu tố quan trọng khác là tình trạng việc làm của bạn và bảo hiểm do nhà tuyển dụng tài trợ. Nếu bạn được bảo hiểm giá cả phải chăng từ chủ lao động của mình, bạn thường sẽ không đủ điều kiện nhận Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare. Thuật ngữ “giá cả phải chăng” được định nghĩa là phí bảo hiểm không quá 8,39% thu nhập hộ gia đình của bạn trong năm 2024.

Yêu cầu về quyền công dân hoặc nơi cư trú hợp pháp

Bạn cũng phải có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc bằng chứng cư trú hợp pháp để đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp này. Những người nhập cư hợp pháp có thu nhập hộ gia đình dưới 100% FPL cũng có thể đủ điều kiện nhận tín dụng thuế nếu họ đáp ứng tất cả các yêu cầu khác.

Các trường hợp đặc biệt: Medicaid và CHIP

Nếu bạn đủ điều kiện nhận các hình thức hỗ trợ khác của chính phủ như Medicaid hoặc Chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em – Children’s Health Insurance Program (CHIP), thông thường bạn sẽ không đủ điều kiện nhận Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, đặc biệt ở những tiểu bang chưa mở rộng Medicaid theo ACA.

Tình trạng hôn nhân và nộp thuế

Cuối cùng, nếu bạn đã kết hôn, bạn phải nộp thuế chung để đủ điều kiện nhận Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm. Đây là một cân nhắc quan trọng đối với các cặp vợ chồng khi lập kế hoạch cho chi phí chăm sóc sức khỏe của họ.

4. Các loại chương trình trên thị trường bảo hiểm sức khỏe

Khi lựa chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe thông qua Thị trường bảo hiểm sức khỏe, người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau. Các gói này được phân loại thành các cấp độ “kim loại” dựa trên cấu trúc chia sẻ chi phí, cụ thể là: Đồng, Bạc, Vàng và Bạch kim. Ngoài ra, còn có Các chương trình thảm họa (Catastrophic plans) được thiết kế cho các nhóm tuổi cụ thể. Hiểu rõ các loại chương trình này là rất quan trọng để đưa ra quyết định hợp lý, đặc biệt là khi yêu cầu các gói Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare như Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm và Khoản giảm chi phí chia sẻ (CSR).

Tìm hiểu về các cấp độ “kim loại”

Các mức “kim loại” đóng vai trò như một hướng dẫn về sự cân bằng giữa phí bảo hiểm hàng tháng và chi phí tự chi trả cho mỗi gói. Dưới đây là tổng quan về các mức:

  • Gói Đồng: Những gói này có phí bảo hiểm hàng tháng thấp nhất nhưng chi phí tự chi trả cao nhất. Chúng phù hợp cho những người muốn chi phí bảo hiểm thấp nhất.
  • Gói Bạc: Các gói này cân bằng vừa phải giữa phí bảo hiểm và chi phí tự chi trả. Đây là những chương trình duy nhất có thể sử dụng cả Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm và CSR.
  • Gói Vàng: Với phí bảo hiểm hàng tháng cao hơn nhưng chi phí tự chi trả thấp hơn, các chương trình này rất lý tưởng cho những người cần chi phí y tế thường xuyên.
  • Gói bạch kim: Những gói này có phí bảo hiểm hàng tháng cao nhất nhưng có chi phí tự chi trả thấp nhất. Chúng được thiết kế dành cho những người cần chi phí y tế cao và muốn có nhiều khả năng dự đoán chi phí hơn.

Các chương trình thảm họa

Các chương trình thảm họa được thiết kế chủ yếu cho những người dưới 30 tuổi. Chúng có phí bảo hiểm thấp nhưng chi phí tự chi trả cao, tương tự như các chương trình Đồng. Tuy nhiên, những chương trình này không đủ điều kiện nhận Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare, khiến chúng ít hấp dẫn hơn đối với những người đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.

Áp dụng trợ cấp Bảo hiểm Obamacare cho các gói “kim loại”

Một trong những lợi thế chính của Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare là tính linh hoạt trong việc áp dụng ở các cấp độ “kim loại” khác nhau. Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm có thể được áp dụng cho các gói Đồng, Bạc, Vàng hoặc Bạch kim, cho phép người tiêu dùng chọn gói phù hợp nhất với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tình hình tài chính của họ. Tuy nhiên, để hưởng lợi từ CSR, bạn phải ghi danh gói Bạc.

5. Tính số tiền Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare là hiểu cách tính số tiền Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm. Hỗ trợ tài chính này làm giảm đáng kể chi phí bảo hiểm y tế, nhưng số tiền thay đổi tùy theo một số yếu tố. Phần này sẽ làm rõ cách tính, cung cấp hướng dẫn rõ ràng về những gì sẽ xảy ra khi nộp đơn xin trợ cấp này.

Thang trượt dựa trên Thu Nhập và tác động của nó

Số tiền Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm được xác định theo thang trượt dựa trên thu nhập và Mức nghèo Liên bang (FPL). Về bản chất, thu nhập hộ gia đình của bạn so với FPL càng thấp thì khoản tín dụng thuế bạn có thể nhận được càng cao. Năm 2024, khoản đóng góp bắt buộc dao động từ 0 đối với những cá nhân có thu nhập lên tới 150% FPL đến 8,5% thu nhập hộ gia đình đối với những người có thu nhập ở mức 400% FPL trở lên.

Understanding Obamacare Subsidies - Sliding Income Scale and Its Impact

Nguồn: Sở thuế IRS – Internal Revenue Service

Gói “Điểm chuẩn – Benchmark”

Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm được tính bằng chương trình “điểm chuẩn”, đây là gói Bạc có chi phí thấp thứ hai hiện có trong khu vực của bạn. Số tiền tín dụng thuế là khoản chênh lệch giữa chi phí của gói điểm chuẩn này và “khoản đóng góp cá nhân bắt buộc” được tính toán dựa trên thu nhập của bạn.

Ví dụ thực tế

Ví dụ: nếu gói điểm chuẩn có giá 6.000 đô la hàng năm và khoản đóng góp bắt buộc của bạn dựa trên thu nhập 150% FPL bằng 0, Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm của bạn sẽ là 6.000 đô la. Mặt khác, nếu thu nhập của bạn ở mức 250% FPL (hoặc 36.450 USD vào năm 2024), khoản đóng góp bắt buộc của bạn sẽ là 4% của 36.450 đô la hoặc 1.458 đô la. Trong trường hợp này, Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm của bạn sẽ là 4.542 đô la ($6.000 – $1.458).

Tính linh hoạt trong áp dụng

Một trong những tính năng nổi bật của Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm là tính linh hoạt trong việc áp dụng trên các gói khác nhau. Mặc dù số tiền trợ cấp dựa trên gói điểm chuẩn, bạn có thể áp dụng khoản trợ cấp này cho bất kỳ gói kim loại nào (Đồng, Bạc, Vàng, Bạch kim) có sẵn trên Thị trường bảo hiểm sức khỏe. Nếu bạn chọn gói đắt hơn, bạn sẽ phải trả số tiền chênh lệch. Nếu bạn chọn gói rẻ hơn, khoản trợ cấp có thể chi trả cho phần lớn hơn hoặc thậm chí toàn bộ phí bảo hiểm.

6. Cách nhận Tín dụng thuế cho Phí bảo hiểm

Sau khi hiểu rõ các loại chương trình có sẵn và cách tính Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm, bước tiếp theo là tìm hiểu cách để nhận được hỗ trợ tài chính này. Quá trình này bao gồm một số bước chính, từ nộp đơn đến đối chiếu và có tính linh hoạt nhất định trong cách nhận trợ cấp. Phần này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước này, đảm bảo bạn có thể tận dụng tối đa Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm.

Quy trình ghi danh

Bước đầu tiên để nhận Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm là ghi danh bảo hiểm thông qua Thị trường bảo hiểm sức khỏe. Trong quá trình ghi danh, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin như tuổi, địa chỉ, quy mô hộ gia đình, tư cách công dân và thu nhập ước tính cho năm tới. Dựa trên thông tin này, Thị trường bảo hiểm sẽ xác định khả năng đủ điều kiện nhận trợ cấp của bạn.

Quyết định và các lựa chọn

Sau khi nộp đơn ghi danh, bạn sẽ nhận được thư xác định nêu rõ số tiền Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm mà bạn đủ điều kiện nhận. Tại thời điểm này, bạn có một số lựa chọn:

  1. Thanh toán trước Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm (APTC): Tùy chọn này cho phép bạn thanh toán một phần tín dụng thuế trực tiếp cho nhà cung cấp bảo hiểm mỗi tháng, giúp giảm phí bảo hiểm hàng tháng của bạn.
  2. Yêu cầu sau: Bạn có thể chọn tự mình thanh toán toàn bộ số tiền bảo hiểm và sau đó yêu cầu toàn bộ khoản trợ cấp khi bạn nộp tờ khai thuế.
  3. Kết hợp cả hai cách: Một số người lựa chọn kết hợp hai lựa chọn này dựa trên tình hình tài chính của họ.

Understanding Obamacare Subsidies - Determination And Options

Nguồn: Internal Revenue Service

Quá trình điều chỉnh

Nếu bạn chọn tùy chọn APTC, bạn sẽ cần đối chiếu số tiền trên tờ khai thuế của mình vào năm sau. Điều này là do khoản thanh toán tạm ứng dựa trên ước tính thu nhập của bạn và số tiền tín dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo thu nhập thực tế của bạn trong năm. Nếu có sự chênh lệch, bạn có thể được hoàn lại tiền hoặc được yêu cầu hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số tiền tạm ứng.

7. Những ngoại lệ đặc biệt

Mặc dù các nguyên tắc chung dành cho Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare như Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm khá đơn giản, nhưng có những ngoại lệ đặc biệt có thể ảnh hưởng đến khả năng đủ điều kiện và số tiền hỗ trợ tài chính nhận được. Phần này sẽ làm sáng tỏ những sắc thái này, giúp bạn giải quyết sự phức tạp của ACA một cách dễ dàng hơn.

Các trường hợp đặc biệt

Một ngoại lệ đáng chú ý đối với các tiêu chí đủ điều kiện là những người nhập cư hợp pháp. Những người có thu nhập hộ gia đình dưới 100% theo Mức nghèo Liên bang (FPL) vẫn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thuế nếu họ đáp ứng tất cả các yêu cầu khác. Ngoại lệ này giải quyết những hạn chế mà những cá nhân này gặp phải khi tiếp cận Medicaid.

Những sắc thái bảo hiểm của nhà tuyển dụng

Mặc dù việc có thể tiếp cận bảo hiểm do nhà tuyển dụng tài trợ thường khiến bạn không đủ điều kiện nhận Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Nếu chương trình của chủ lao động không đáp ứng “tiêu chuẩn giá trị tối thiểu” hoặc nếu chi phí bảo hiểm vượt quá 8,39% thu nhập hộ gia đình, bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính thông qua Thị trường bảo hiểm.

Những bang mở rộng Medicaid và những bang không

Khả năng đủ điều kiện nhận trợ cấp của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi việc tiểu bang của bạn có mở rộng Medicaid theo ACA hay không. Ở các bang mở rộng Medicaid, người lớn có thu nhập lên tới 138% FPL thường đủ điều kiện nhận Medicaid và do đó không được nhận trợ cấp. Ở các bang không mở rộng Medicaid, ngưỡng này là 100% FPL, tạo ra khoảng trống cho những người có thu nhập thấp hơn.

Phụ phí thuốc lá

Nếu bạn là người hút thuốc, hãy lưu ý rằng Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm không được áp dụng cho phụ phí thuốc lá trong nhiều chương trình. Điều này có nghĩa là người hút thuốc có thể có chi phí tự trả cao hơn cho phí bảo hiểm, ngay cả khi có hỗ trợ tài chính.

8. Các câu hỏi thường gặp về Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare

Trong hành trình tìm hiểu Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare, một số câu hỏi thường được đặt ra. Phần này sẽ giải quyết một số câu hỏi thường gặp nhất về Tín dụng thuế phí bảo hiểm và Khoản giảm phí chia sẻ (CSR), cung cấp câu trả lời nhanh chóng nhưng toàn diện cho các thắc mắc phổ biến.

1. Tôi có thể nhận cả tín dụng thuế cho phí bảo hiểm và CSR không?

Có, bạn có thể hưởng lợi đồng thời từ cả hai loại Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare nếu bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện cho từng loại. Tuy nhiên, để đủ điều kiện nhận CSR, bạn phải ghi danh gói Bạc.

2. Điều gì xảy ra nếu thu nhập của tôi thay đổi trong năm?

Nếu thu nhập của bạn thay đổi, cần cập nhật thông tin của bạn trên Thị trường bảo hiểm sức khỏe càng sớm càng tốt. Điều này sẽ đảm bảo số tiền Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm của bạn được điều chỉnh tương ứng, giảm nhu cầu đối chiếu tại thời điểm tính thuế.

3. Tôi có thể chọn một gói đắt tiền hơn mà vẫn nhận được tín dụng không?

Có, bạn có thể chọn gói đắt hơn, nhưng bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phần chênh lệch giữa số tiền tín dụng và chi phí thực tế của gói đã chọn.

4. Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare có ở tất cả các tiểu bang không?

Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare được liên bang tài trợ và có ở mọi tiểu bang. Tuy nhiên, các chương trình cụ thể và tác động của việc mở rộng Medicaid có thể khác nhau tùy theo tiểu bang.

5. Điều gì xảy ra nếu tôi được bảo hiểm do nhà tuyển dụng tài trợ vào giữa năm?

Nếu bạn được bảo hiểm do nhà tuyển dụng tài trợ đáp ứng các tiêu chuẩn về giá cả phải chăng và giá trị tối thiểu, thông thường bạn sẽ không còn đủ điều kiện nhận Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare nữa. Bạn phải cập nhật thông tin này vào tài khoản trên Thị trường bảo hiểm.

Tóm tắt

Tóm lại, hướng dẫn toàn diện của chúng tôi đã hướng dẫn bạn thông tin chi tiết về Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare—từ các Loại hỗ trợ tài chínhTiêu chí đủ điều kiện, đến các Loại chương trình bảo hiểm, tính Tín dụng thuế cho phí bảo hiểm và thậm chí là các Ngoại lệ đặc biệt. Chúng tôi cũng đã trả lời một số Câu hỏi thường gặp để giúp bạn đưa ra quyết định chính xác. Nếu bạn đang tìm cách tối đa hóa lợi ích chăm sóc sức khỏe của mình trong khi giảm thiểu chi phí, Trợ cấp Bảo hiểm Obamacare có thể là giải pháp mà bạn đang tìm kiếm. Tại TMT Insurance, chúng tôi cam kết giúp bạn điều đưa ra lựa chọn hợp lý một cách minh bạch với chuyên môn cao. Đừng bỏ lỡ cơ hội làm cho việc chăm sóc sức khỏe trở nên hợp lý hơn và dễ tiếp cận hơn cho bạn và gia đình. Hãy iên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Hỏi Chuyên Gia

Bạn có thắc mắc về bảo hiểm? Hãy trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên về bảo hiểm của chúng tôi. Nhấn vào đây để nói chuyện với các chuyên gia của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm: Bảo hiểm 101

Bạn mới làm quen với lĩnh vực bảo hiểm hay chỉ đơn giản là muốn cập nhật kiến thức của mình? Bấm vào đây để truy cập hướng dẫn Bảo hiểm 101 miễn phí của chúng tôi.
donwload and open
Service hour
Giờ làm việc