Tối Đa Hóa Các Lợi Ích Về Thuế Cho Cha Mẹ

Home / Single Post

Những người cần nộp thuế trên toàn quốc đã sẵn sàng nộp thuế ngay khi mùa khai thuế bắt đầu. Đối với các bậc cha mẹ, có rất nhiều cách để xin trợ cấp hoặc giảm thuế nhờ con cái, đặc biệt là đối với những người lần đầu tiên làm cha mẹ trong năm qua. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách để cha mẹ có thể tối đa hóa các lợi ích và giảm gánh nặng thuế.

Tín Dụng Thuế Dành Cho Trẻ Em Và Tín Dụng Thuế Thu Nhập

Một trong những khoản tín dụng thuế phổ biến nhất dành cho cha mẹ là Tín dụng thuế dành cho trẻ em, trị giá $2,000 trong năm nay. Tuy nhiên, đối với những người có thu nhập từ thấp đến trung bình, Tín dụng thuế thu nhập cũng có thể sẽ rất hữu ích. Tín dụng thuế này có thể giúp giảm thuế hoặc thậm chí được hoàn tiền nếu số tiền thuế giảm xuống dưới 0. Ví dụ, nếu một cá nhân khai thuế có một con và thu nhập dưới $43,492, sẽ có thể nhận được khoản tín dụng thuế là $3,733.

Child tax credit 1

Tín Dụng Thuế Nhận Con Nuôi

Đối với những gia đình đã trải qua quá trình nhận con nuôi trong năm qua, họ có thể yêu cầu Tín dụng Thuế Nhận Con nuôi lên tới $14,890 cho mỗi trẻ đủ điều kiện cho các chi phí nhận con nuôi. Những chi phí này bao gồm chi phí tòa án, lệ phí pháp lý, phí nhận con nuôi, chi phí đi lại như thực phẩm và chỗ ở trong thời gian di chuyển để hoàn tất các vấn đề liên quan đến việc nhận con nuôi và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến quá trình nhận con nuôi.

Chủ Hộ

Những người chưa lập gia đình đang hỗ trợ và cung cấp chỗ ở cho một cá nhân đủ tiêu chuẩn, ví dụ như một đứa trẻ, có thể đủ tiêu chuẩn là Chủ hộ gia đình. Để đủ điều kiện, họ phải chưa kết hôn trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, đã trả hơn một nửa chi phí mua nhà trong năm và có một cá nhân đủ điều kiện sống cùng họ trong hơn sáu tháng. Tuy nhiên, cha mẹ không đủ điều kiện để trở thành Chủ hộ gia đình vì họ không được coi là người phụ thuộc.

Tối Đa Hóa Các Lợi Ích Về Thuế Cho Cha Mẹ

Cha mẹ hưởng lợi rất nhiều từ các khoản tín dụng và khấu trừ thuế có thể giúp giảm bớt các gánh nặng về thuế. Bằng cách yêu cầu Tín dụng thuế dành cho trẻ em, Tín dụng thuế thu nhập kiếm được, Tín dụng thuế nhận con nuôi và tình trạng Chủ hộ gia đình, cha mẹ có thể tiết kiệm hàng ngàn đô la tiền thuế.

Child tax credit 2

Để tối đa hóa những lợi ích này, cha mẹ nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia thuế, người có thể giúp họ hiểu được sự phức tạp của mã số thuế và đảm bảo họ đang yêu cầu tất cả các khoản tín dụng và khoản khấu trừ đủ điều kiện. Nhờ đó, họ có thể tận dụng tối đa các khoản hoàn thuế và sử dụng số tiền vất vả kiếm được của mình cho nhiều việc ý nghĩa.

Tóm lại, việc hiểu và tận dụng các khoản tín dụng và khấu trừ thuế là điều cần thiết đối với các bậc cha mẹ để tối đa hóa lợi ích về thuế. Với sự hiểu biết và hướng dẫn đúng đắn, cha mẹ có thể đảm bảo rằng họ không phải trả quá nhiều tiền thuế và đang sử dụng tiền của mình một cách tốt hơn.

donwload and open
Service hour
Giờ làm việc