Các câu hỏi thường gặp

Tìm hiểu thêm trên trang các Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi để có thêm thông tin về các sản phẩm bảo hiểm, các lựa chọn phạm vi bảo hiểm và quy trình yêu cầu bồi thường của chúng tôi. Những mối quan tâm của bạn đều rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin bạn cần để có một hành trình trải nghiệm bảo hiểm tự tin và đầy đủ thông tin.

Câu hỏi chung

Our full range of insurance products include the following:

 • Health
 • Life
 • Home and auto
 • Dental and vision
 • Group
 • Commercial
 • Retirement insurance plans

As the third fastest growing insurance company in Texas, we work with a diverse network of carriers to give you the best coverage at the right price.

Getting a free quote is easy! You can call us at 832.770.9075 or stop by our office. Our best-in-class customer care and support team will discuss your needs, answer any questions you have, and provide you with a customized quote for insurance. Our hotlines are open all week, from 9 am to 6 pm Central Time.
Yes, our agents are experts in Obamacare health insurance plans and can help you review your options, check if you qualify for subsidies, and enroll in an ACA marketplace plan. We offer Obamacare health insurance plans from leading carriers Ambetter, BlueCross Blue Shield, Molina Healthcare, Cigma, Community Health Choice, Wellcare, Amerigroup Real Solutions, Devoted, United Healthcare, and Aetna.
TMT Insurance serves clients throughout the greater Houston area including Bellaire, Cypress, Katy, Sugar Land, Spring, The Woodlands, and more. We are conveniently located in Houston on Bellaire Blvd west of the 610 loop.
We also serve Amarillo, Lubbock, Big Spring, Midland, Odessa, Abilene, Fort Worth, Dallas, Waco, Tyler, Austin, Galveston, and Corpus Christi.
We make paying for your insurance plans easy. We accept payment by cash, check, credit card, debit card, and online payments. We can set up monthly billing so you can pay for your premiums over time rather than all at once.
Affordable Care Act (ACA) plans, more commonly known as Obamacare plans, are required to cover a range of preventive services without imposing any cost-sharing requirements, such as copayments or deductibles.These guidelines include screenings, vaccinations, and other interventions that are deemed effective in preventing or detecting health conditions.
All plans are required to cover pre-existing conditions.
In general, plans are not required to cover care received from a non-network provider, unless they are for emergency services. In this case, in-network cost-sharing will apply.
Every carrier will provide a link on the Marketplace website to its provider directory. You may also call our hotline to get a list specific to your home zip code.
Lawfully-present immigrants can get coverage and may qualify for premium tax credits.This includes green card holders, asylees, refugees and more.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ bảo hiểm bao gồm:

 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Bảo hiểm nhà và xe
 • Bảo hiểm nha khoa và nhãn khoa
 • Bảo hiểm nhóm
 • Bảo hiểm thương mại
 • Kế hoạch hưu trí

Là công ty bảo hiểm phát triển nhanh thứ ba ở Texas, chúng tôi làm việc với mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ đa dạng để cung cấp cho bạn phạm vi bảo hiểm tốt nhất với mức giá hợp lý.

Bạn có thể nhận báo giá miễn phí dễ dàng bằng cácg gọi cho chúng tôi theo số 832.770.9075 hoặc ghé thăm văn phòng của chúng tôi. Đội ngũ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng hàng đầu của chúng tôi sẽ thảo luận về nhu cầu bảo hiểm của bạn, trả lời bất kỳ thắc mắc nào của bạn và cung cấp cho bạn bản báo giá bảo hiểm tùy chỉnh. Đường dây nóng của chúng tôi hoạt động tất cả các ngày trong tuần, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo Central Time.

Các đại lý của chúng tôi có kiến thức chuyên môn về chương trình bảo hiểm y tế Obamacare và có thể hỗ trợ bạn trong việc xem xét các lựa chọn phù hợp cho bản thân, kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không và đăng ký gói bảo hiểm thích hợp trên thị trường ACA. Chúng tôi cung cấp các chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare từ các đối tác hàng đầu như Ambetter, BlueCross Blue Shield, Molina Healthcare, Cigma, Community Health Choice, Wellcare, Amerigroup Real Solutions, Devoted, United Healthcare và Aetna.

Bảo hiểm TMT phục vụ khách hàng trên toàn khu vực Houston bao gồm Bellaire, Cypress, Katy, Sugar Land, Spring, The Woodlands, v.v. Chúng tôi tọa lạc tại vị trí thuận tiện ở Houston trên đường Bellaire Blvd phía tây đường 610.

Chúng tôi cũng phục vụ quý khách hàng tại Amarillo, Lubbock, Big Spring, Midland, Odessa, Abilene, Fort Worth, Dallas, Waco, Tyler, Austin, Galveston và Corpus Christi.

Chúng tôi giúp việc thanh toán các gói bảo hiểm của bạn trở nên thật dễ dàng. Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, séc, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thanh toán trực tuyến. Chúng tôi cũng hỗ trợ thiết lập thanh toán hàng tháng để bạn có thể thanh toán phí bảo hiểm trong một khoảng thời gian thay vì phải thanh toán tổng tiền phí cùng một lúc.

Các chương trình của Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng (ACA), còn được gọi tắt là Obamacare, yêu cầu bắt buộc phải cung cấp một loạt các dịch vụ phòng ngừa mà không được áp đặt bất kỳ yêu cầu chia sẻ chi phí nào, chẳng hạn như các khoản đồng thanh toán hoặc khoản khấu trừ. Các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa bao gồm khám sàng lọc, chích ngừa và các biện pháp phòng ngừa khác giúp người dân ngăn ngừa và phát hiện sớm những mầm bệnh.

Tất cả các chương trình bảo hiểm của Obamacare đều yêu cầu bảo hiểm cho các bệnh có sẵn.

Nhìn chung, các chính sách bảo hiểm không chi trả cho các dịch vụ chăm sóc từ nhà cung cấp ngoài mạng lưới, trừ khi dành cho các dịch vụ cấp cứu. Trong trường hợp này, chia sẻ chi phí trong mạng lưới sẽ được áp dụng.

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp một liên kết trên trang web Marketplace tới danh mục nhà cung cấp của mình. Bạn cũng có thể gọi đến đường dây nóng của chúng tôi để nhận danh sách cụ thể về Zip Code tại khu vực của bạn.

Những người nhập cư hợp pháp có thể nhận được bảo hiểm và có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng thuế cao cấp. Điều này bao gồm những người có thẻ xanh, những người tị nạn hay xin tị nạn và các thành phần khác thuộc nhóm đối tượng này.

TOP 3

Công Ty Bảo Hiểm
ở Texas

90%

Mức Độ Hài Lòng của
Khách Hàng

13,000+

Khách Hàng Sử Dụng
Dịch Vụ Bảo Hiểm và Thuế

Các Đối Tác

Các gói bảo hiểm tùy chỉnh với mức phí cạnh tranh nhờ các đối tác của chúng tôi

Yêu Cầu Báo Giá

Bảo vệ tương lai của bạn với những kế hoạch bảo hiểm tùy chỉnh. Yêu cầu báo giá miễn phí ngay để có thể nhận được phạm vi bảo hiểm cạnh tranh phù hợp với nhu cầu của bạn.