Điều Khoản Dịch Vụ

TMT Insurance cam kết cung cấp cho khách hàng những giải pháp chắn chắn, chất lượng, đáng tin cậy và có tư duy tiến bộ cho những quyết định tài chính quan trọng nhất của họ. Điều này bao gồm việc bảo vệ quyền riêng tư của tất cả thông tin cá nhân do chúng tôi quản lý.

Khi xử lý các thông tin cá nhân, chúng tôi tuân thủ các Nguyên Tắc Bảo Mật của Công Ty như sau:

 • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn và từ nhiều nguồn thông tin chính thống và hợp pháp khác.
 • Những thông tin chúng tôi thu thập về bạn tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng tôi với bạn, nhưng chủ yếu bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ bạn sử dụng của chúng tôi cũng như thông tin về sở thích, số liệu về nhân khẩu học và các mối quan tâm của bạn.
 • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết hoặc liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nhằm phục vụ cho mục đích hoạt động của doanh nghiệp và hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn.
 • Đối với những người truy cập trực tuyến, chúng tôi thu thập các thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành bạn sử dụng, thời gian và khoảng thời gian bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi, các vị trí địa điểm mà bạn sử dụng Internet khi truy cập và các trang cụ thể trong trang web của chúng tôi mà bạn truy cập để theo dõi việc sử dụng của người dùng cho các kế hoạch cải thiện trang web của chúng tôi cũng như để cải thiện trải nghiệm của bạn. 
 • Chúng tôi lưu giữ hồ sơ thông tin cá nhân của bạn một cách chính xác và cập nhật khi cần thiết để đáp ứng các mục đích sử dụng của các thông tin đó.
 • Trong một số trường hợp và khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong nhóm các công ty của TMT để cung cấp cho bạn các ưu đãi về sản phẩm hoặc dịch vụ khác.
 • Bạn có thể từ chối nhận những ưu đãi đó. Chúng tôi phân tích thông tin của bạn để hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn và những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi nào bạn có thể quan tâm.

Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân như thế nào?

 • Chúng tôi chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo đúng mục đích khi thu thập thông tin đó, hoặc cho các mục đích khác mà đã được bạn chấp nhận, hoặc khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.
 • Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty tái bảo hiểm, với đại lý hoặc đại diện của chúng tôi hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
 • Trong một số trường hợp đã được pháp luật cho phép, thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho những cá nhân, tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ và những nhân viên Manulife có quyền hạn khác với nơi thông tin ấy được thu thập và do đó sẽ phải tuân theo luật pháp của các khu vực pháp lý đó.
 • Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn với bất kỳ tổ chức nào ngoài nhóm công ty của chúng tôi để các tổ chức đó tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho bạn.
 • Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng cho các mục đích khi thu thập thông tin ấy, hoặc theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép. 
 • Chúng tôi lưu giữ hồ sơ thông tin cá nhân của bạn một cách chính xác và cập nhật khi cần thiết để đáp ứng các mục đích sử dụng của các thông tin đó.
 • Trong một số trường hợp và khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong nhóm các công ty của TMT để cung cấp cho bạn các ưu đãi về sản phẩm hoặc dịch vụ khác.
 • Bạn có thể từ chối nhận những ưu đãi đó. Chúng tôi phân tích thông tin của bạn để hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn và những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi nào bạn có thể quan tâm.

Các Biện Pháp Bảo Vệ

 • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an ninh phù hợp với tính nhạy cảm của thông tin, nhằm bảo vệ thông tin đó khỏi bị truy cập, tiết lộ, sửa đổi hoặc sử dụng trái phép.
 • Chúng tôi chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu, bao gồm thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.
 • Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ của mình, họ phải bảo vệ thông tin đó theo cách phù hợp với chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi.
 • Chúng tôi cam kết xử lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi một cách cẩn thận.
 • Chúng tôi đã chỉ định một số cá nhân để chịu trách nhiệm giám sát việc chúng tôi phải liên tục tuân thủ các Nguyên Tắc về Quyền Riêng Tư của công ty.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về chính sách quyền riêng tư và các biện pháp quản lý thông tin cá nhân của bạn cho bạn.
 • Theo yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của bạn và mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép. 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều Khoản Dịch Vụ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập vào trang: https://www.tmtinsurance.com/vi/lien-he-chung-toi/
TOP 3

Công Ty Bảo Hiểm
ở Texas

90%

Mức Độ Hài Lòng của
Khách Hàng

13,000+

Khách Hàng Sử Dụng
Dịch Vụ Bảo Hiểm và Thuế

Các Đối Tác

Các gói bảo hiểm tùy chỉnh với mức phí cạnh tranh nhờ các đối tác của chúng tôi

Yêu Cầu Báo Giá

Bảo vệ tương lai của bạn với những kế hoạch bảo hiểm tùy chỉnh. Yêu cầu báo giá miễn phí ngay để có thể nhận được phạm vi bảo hiểm cạnh tranh phù hợp với nhu cầu của bạn.