Obamacare

Obamacare, còn được gọi là Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (Affordable Care Act), là bộ luật cải cách chăm sóc sức khỏe toàn diện được ban hành tại Hoa Kỳ vào năm 2010. Được Tổng thống Barack Obama ký thành luật, nhằm mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận, giá cả và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Hoa Kỳ.

Các Lợi Ích Của Obamacare

  • Tăng Cường Khả Năng Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe: Bảo hiểm Obamacare mở rộng khả năng tiếp cận của phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bằng cách thiết lập các Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế, nơi các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ có thể so sánh và mua các chính sách bảo hiểm.
  • Phúc Lợi Y Tế Thiết Yếu: Tất cả các chương trình bảo hiểm sức khỏe thuộc Obamacare đều phải bao gồm các phúc lợi y tế thiết yếu như dịch vụ phòng ngừa, chăm sóc thai sản, thuốc theo toa, điều trị sức khỏe tâm thần và dịch vụ nhi khoa.
  • Phạm Vi Bảo Hiểm cho Người Trẻ: Bảo hiểm Obamacare cho phép thanh niên được hưởng chung chương trình bảo hiểm y tế của cha mẹ cho đến năm 26 tuổi.
  • Cải Thiện Giá Trị và Chất Lượng của Chăm Sóc Y Tế: Chương trình ACA thúc đẩy chất lượng và giá trị dịch vụ chăm sóc, khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tập trung vào chất lượng hơn là số lượng dịch vụ được cung cấp.

Các Lợi Ích Của Obamacare

  • Các Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe và Chăm Sóc Phòng Ngừa: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Obamacare tập trung vào việc chăm sóc phòng ngừa bằng cách yêu cầu các chương trình bảo hiểm chi trả cho một số dịch vụ phòng ngừa nhất định như tiêm chủng, khám sàng lọc và thăm khám sức khỏe mà không phải sử dụng các chi phí tự trả (out-of-pocket costs).
  • Hỗ Trợ Chi Phí: Chương trình ACA hỗ trợ tài chính cho các cá nhân và gia đình đủ điều kiện dựa trên thu nhập của họ. Điều này có thể giúp giảm phí bảo hiểm, khoản khấu trừ và chi phí tự trả, giúp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận hơn.
  • Tăng Cường Bảo Vệ Người Tiêu Dùng: ACA thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm việc nghiêm cấm việc giới hạn bảo hiểm hàng năm và trọn đời, không được từ chối các trường hợp có bệnh có sẵn và yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm trích ra một tỷ lệ nhất định của tiền đóng bảo hiểm để chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thay vì các chi phí quản lý hoặc lợi nhuận.

Cách Chọn Một Chương Trình Bảo Hiểm Obamacare Phù Hợp

Để chọn một chương trình bảo hiểm Obamacare phù hợp, hãy làm theo các bước sau:

1
ASSESS NEEDS

ĐÁNH GIÁ
NHU CẦU

Đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn và gia đình.

2
YOUR BUDGET

NGÂN SÁCH
CỦA BẠN

Xác định ngân sách của bạn cho phí bảo hiểm hàng tháng và mức chi phí tự trả (out-of-pocket).

3
SELECT A PLAN

LỰA CHỌN
MỘT CHÍNH SÁCH

Lựa chọn một chính sách đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và ngân sách của bạn.

4
FINANCIAL ASSISTANCE
HỖ TRỢ
TÀI CHÍNH

Cân nhắc các khoản trợ cấp và hỗ trợ tài chính đủ điều kiện.

5
REVIEW

XEM XÉT
LẠI

Xem xét các chi tiết của kế hoạch bảo hiểm, bao gồm các lợi ích và hạn chế.

6
CHECK DOCTORS

KIỂM TRA
DANH SÁCH
BÁC SỸ

Kiểm tra mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế để đảm bảo có bác sĩ bạn cần.

7
SEEK ASSISTANCE

TÌM KIẾM
SỰ HỖ TRỢ

Tìm kiếm sự hỗ trợ từ những chuyên gia có chứng chỉ nếu cần.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Để ghi danh cho Obamacare, bạn có thể truy cập vào trang web Thị trường Bảo Hiểm Y Tế (healthcare.gov) trong thời gian ghi danh mở. Bạn cũng có thể đủ điều kiện tham gia Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt nếu gặp phải các sự kiện như kết hôn, sinh con, mất bảo hiểm sức khỏe khác, v.v.

Có thể. Nhiều người dân Texas đủ điều kiện nhận trợ cấp (tín dụng thuế cao cấp) dựa trên thu nhập và số nhân khẩu trong gia đình. Những khoản trợ cấp này giúp giảm phí bảo hiểm y tế để việc mua bảo hiểm có giá phải chăng hơn.

Có. ACA cấm các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm hoặc tính phí bảo hiểm cao hơn dựa trên các bệnh có sẵn. Điều này có nghĩa là những cá nhân có bệnh nền sẽ không bị từ chối bảo hiểm hoặc bị tính phí cao hơn.

TOP 3

Công Ty Bảo Hiểm
ở Texas

90%

Mức Độ Hài Lòng của
Khách Hàng

13,000+

Khách Hàng Sử Dụng
Dịch Vụ Bảo Hiểm và Thuế

Các Đối Tác

Các gói bảo hiểm tùy chỉnh với mức phí cạnh tranh nhờ các đối tác của chúng tôi

Yêu Cầu Báo Giá

Bảo vệ tương lai của bạn với những kế hoạch bảo hiểm tùy chỉnh. Yêu cầu báo giá miễn phí ngay để có thể nhận được phạm vi bảo hiểm cạnh tranh phù hợp với nhu cầu của bạn.