Bảo Hiểm Sức Khỏe Medicare Advantage

Medicare Advantage, hay còn được gọi là Medicare Phần C, là một giải pháp thay thế cho Medicare truyền thống do các công ty bảo hiểm tư nhân cung cấp. Chương trình được thiết kế tương tự như Medicare, dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, một số người trẻ tuổi bị khuyết tật và những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối, nhưng cung cấp thêm các dịch vụ mở rộng.

Các Lợi Ích Của Bảo Hiểm Sức Khỏe Medicare Advantage

  • Bảo Hiểm Toàn Diện: Các chương trình Medicare Advantage mở rộng phạm vi bảo hiểm so với chương trình Medicare truyền thống, bao gồm chi trả cho các dịch vụ thuốc theo toa, bảo hiểm nha khoa, nhãn khoa và thính giác. Đây là những dịch vụ đã bị Medicare truyền thống loại trừ.

  • Điều Phối Chăm Sóc: Các chương trình Medicare Advantage cung cấp dịch vụ điều phối chăm sóc, nghĩa là một bác sĩ chăm sóc chính quản lý và điều phối tất cả các khía cạnh chăm sóc sức khỏe của một bệnh nhân để giúp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được hiệu quả và hợp lý hơn.

Các Lợi Ích Của Bảo Hiểm Sức Khỏe Medicare Advantage

  • Bảo hiểm Tích hợp: Các chương trình Medicare Advantage kết hợp bảo hiểm bệnh viện (Phần A), y tế (Phần B) và thuốc theo toa (Phần D) vào một chương trình duy nhất, giúp đơn giản hóa việc quản lý các lợi ích và giảm yêu cầu cá nhân cần sở hữu nhiều hợp đồng bảo hiểm.

  • Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa: Nhiều chương trình Medicare Advantage bao gồm bảo hiểm thuốc theo toa (Phần D), rất có ích cho những người cần dùng thuốc vì đảm bảo ổn định giá thuốc và tăng cường tiếp cận đến các loại thuốc cần thiết.

  • Giới Hạn Chi Phí Tự Trả Tối Đa: Các chương trình Medicare Advantage có giới hạn chi phí tự chi trả tối đa hàng năm là số tiền bạn phải tự trả cho các dịch vụ được bảo hiểm trong một năm. Khi bạn đạt đến giới hạn này, chương trình sẽ chi trả cho tất cả các chi phí bổ sung nằm trong phạm vi bảo hiểm thời gian còn lại của năm bảo hiểm tương ứng.

Cách Chọn Chương Trình Bảo Hiểm Medicare Advantage

Để chọn một Chương Trình Bảo Hiểm Medicare Advantage phù hợp, hãy làm theo các bước sau:

1
ASSESS NEEDS

ĐÁNH GIÁ
NHU CẦU

Đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn. Xem xét tình trạng sức khỏe hiện tại, nhu cầu sử dụng thuốc và các nhu cầu y tế dự kiến.

2
4

KIỂM TRA
DANH SÁCH
ƯU TIÊN

Kiểm tra mạng lưới các nhà cung cấp của chương trình để xác minh xem bác sĩ và bệnh viện của bạn có thuộc mạng lưới của chương trình hay không.

3
33

XEM XÉT
LẠI

Đánh giá phạm vi bảo hiểm và kiểm tra các dịch vụ được bảo hiểm chi trả, bao gồm thời gian nằm viện, thăm khám bác sĩ và thuốc theo toa.

4
11

SO SÁNH

So sánh phí bảo hiểm, khoản khấu trừ, đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và số tiền tự chi trả tối đa.

5
2

XEM XÉT
CÁC CHƯƠNG
TRÌNH ĐƯỢC
ĐÁNH GIÁ CAO

Xem xét các kế hoạch có Xếp Hạng CMS cao hơn để có hiệu suất tổng thể tốt hơn.

6
SEEK ASSISTANCE

ĐẠI LÝ
BẢO HIỂM
ĐƯỢC
CẤP PHÉP

Tư vấn với một đại lý bảo hiểm được cấp phép để được hỗ trợ về các tùy chọn kế hoạch bảo hiểm.

Các câu hỏi thường gặp

Nhiều chương trình Medicare Advantage bao gồm bảo hiểm thuốc theo toa (Phần D). Điều cần thiết là phải xem lại danh mục thuốc của chương trình để đảm bảo thuốc của bạn được chi trả.

Medicare Advantage (MA) kết hợp bảo hiểm Phần A và Phần B vào một chương trình duy nhất, và thường bao gồm các quyền lợi bổ sung. Khác với Medicare truyền thống, các chương trình của MA có những hạn chế nhất định về mạng lưới và đối tượng thụ hưởng, yêu cầu sử dụng các nhà cung cấp trong mạng lưới để có chi phí thấp hơn. Medicare Advantage kết hợp bảo hiểm Phần A và Phần B vào một chương trình duy nhất, và thường bao gồm các phúc lợi bổ sung.

Điều này phụ thuộc vào chương trình của bạn. Một số gói MA chấp nhận việc sử dụng các nhà cung cấp ngoài mạng lưới nhưng có thể sẽ có phí bảo hiểm cao hơn. Điều quan trọng là bạn cần kiểm tra xem các nhà cung cấp bạn muốn có nằm trong mạng lưới của chương trình hay không.

Nhiều chương trình Medicare Advantage bao gồm bảo hiểm thuốc theo toa (Phần D). Điều cần thiết là phải xem lại danh mục thuốc của chương trình để đảm bảo thuốc của bạn được chi trả.

Medicare Advantage (MA) kết hợp bảo hiểm Phần A và Phần B vào một chương trình duy nhất, và thường bao gồm các quyền lợi bổ sung. Khác với Medicare truyền thống, các chương trình của MA có những hạn chế nhất định về mạng lưới và đối tượng thụ hưởng, yêu cầu sử dụng các nhà cung cấp trong mạng lưới để có chi phí thấp hơn. Medicare Advantage kết hợp bảo hiểm Phần A và Phần B vào một chương trình duy nhất, và thường bao gồm các phúc lợi bổ sung.

Điều này phụ thuộc vào chương trình của bạn. Một số gói MA chấp nhận việc sử dụng các nhà cung cấp ngoài mạng lưới nhưng có thể sẽ có phí bảo hiểm cao hơn. Điều quan trọng là bạn cần kiểm tra xem các nhà cung cấp bạn muốn có nằm trong mạng lưới của chương trình hay không.

TOP 3

Công Ty Bảo Hiểm
ở Texas

90%

Mức Độ Hài Lòng của
Khách Hàng

13,000+

Khách Hàng Sử Dụng
Dịch Vụ Bảo Hiểm và Thuế

Các Đối Tác

Các gói bảo hiểm tùy chỉnh với mức phí cạnh tranh nhờ các đối tác của chúng tôi

Yêu Cầu Báo Giá

Bảo vệ tương lai của bạn với những kế hoạch bảo hiểm tùy chỉnh. Yêu cầu báo giá miễn phí ngay để có thể nhận được phạm vi bảo hiểm cạnh tranh phù hợp với nhu cầu của bạn.